Zajištění virtuálního sídla může být řešením pro mnoho začínajících podnikatelů, kteří by jinak museli čelit problému, kam umístit své sídlo. V případě pronájmu provozovny nemusí být získán souhlas majitele a ne vždy je možné mít sídlo společnosti v osobním bytě či domě. Navíc by tak byl i soukromý majetek vystaven riziku v případě, že by podnik měl finanční problémy.

Virtuální sídlo nemusí být jen virtuální

Umístění sídla společnosti na zajímavou adresu nemusí být tím jediným, co při pronájmu virtuálního sídla podnikatel získá. Mimo množství doplňkových služeb, jako je přeposílání pošty, či přístupu do systému virtuální kanceláře nabízejí některé firmy rovněž možnost krátkodobého pronájmu prostor v místě, kde se nachází vaše virtuální sídlo. Díky tomu není problém domluvit si schůzku s obchodními partnery i v případě, že nedisponujete žádnou reálnou kanceláří či provozovnou. Ve většině případů se jedná o reprezentativní, prakticky a elegantně zařízené zasedací místnosti, případně vybavené technikou potřebnou pro prezentace a další činnosti.

Víte že:

  • Službu mohou využít nejen právnické, ale i fyzické podnikající osoby
  • Nezáleží na tom, zda je podnikatel plátce či neplátce DPH
  • I virtuální sídlo musí být řádně označeno
  • Při pronájmu virtuálního sídla si můžete objednat další nadstandardní služby
  • K dispozici bývá skutečná, či virtuální asistentka

Při podnikání se téměř vždy setkáme s více či méně náročnou administrativou. Může dojít k situaci, kdy jednatel společnosti či samostatný podnikatel již nezvládá některé činnosti a organizaci sám a je nucen vyhledat pomoc. Přijmout stálou pracovní sílu je však finančně náročné, a tak je zapotřebí přijít s jiným řešením. Společnosti zajišťující virtuální sídla často nabízí služby, které s mohou s administrativou pomoci. Jedním z nich je služba fyzické recepce, která může postarat o nejrůznější úkony od přijímání pošty přes vyřizování telefonů až po komunikaci s návštěvami. Druhou možností je tzv. virtuální asistentka, která již není fyzicky v místě sídla podnikání, ale prostřednictvím komunikačních technologií vyřizuje veškerou potřebnou agendu.

Není sídlo jako sídlo

Při výběru virtuálního sídla se podnikatelé často řídí pouze cenou za tuto službu. Je však důležité zvážit také další faktory, především pak o jaké sídlo se vlastně bude jednat. Adresa sídla je rozdíl, který je patrný na první pohled. Může se tak jednat o prestižní adresu v Praze, například v centru či někde poblíž. Jak ale daná nemovitost vypadá? Jsou na ní firmy řádně označeny? Co se stane, když na tuto adresu přijde zákazník nebo státní úředník? To jsou otázky, nad kterými se podnikatelé při výběru virtuálních sídel často nepozastaví.

Nevídaná úspora

Často uváděným důvodem pro zřízení virtuálního sídla jsou nízké náklady. Leckoho však překvapí, jak moc toto řešení podnikateli skutečně ušetří. Nejedná se totiž vůbec o nějaké zanedbatelné částky. Pronájmy kancelářských prostor se zpravidla pohybují v řádech tisíců až desetitisíců korun měsíčně, v závislosti na lokalitě, dodatečných službách, stavu a vybavení nemovitosti. Naproti tomu náklady na virtuální sídlo bývají několik set korun. Stejně jako v případě běžné kanceláře zde hraje roli adresa, na které se sídlo nachází, a především pak nadstandardní služby, které si zájemce objedná. Tak jako tak se bude jednat o úsporu několika tisíc měsíčně, a to i v případě, že bude podnikatel využívat čas od času krátkodobý pronájem zasedacích místností a další nadstandardní servis.

Závěrem

Virtuální sídla jsou službou, jejíž popularita nadále stoupá. Pro mnoho podnikatelům mohou být velkým přínosem a řešením různých problémů. Ať se jedná o samotné umístění sídla firmy, zajištění administrativy či dalšího servisu. Důležité je důkladně promyslet, která společnost nabídne optimální řešení, dle požadavků konkrétního podniku.