Nevěra je opravdu široký pojem a otázkou je, kde vlastně začíná a co je za nevěru již považováno.

Pokud máte virtuální sex, to znamená sex po telefonu, po SMS zprávách, nebo po internetu, tak se samozřejmě nejedná o sex, který se odvíjí na základě dotyků a tím pádem se o nevěru nejedná. Virtuální sex je pouhým rozptýlením a to i přesto, že například druhému člověku, se kterým virtuální sex máte, posíláte fotografie, nebo videa svých intimních partií.

Rozhodně to není úplně správné, ale za nevěru se to považovat nedá. Nevěra začíná tehdy, pokud se dva lidé navzájem osobně dotýkají, líbají se a sexuální touhy praktikují s člověkem, který není jejich oficiální partner, kterého však doma mají.

Nevěra je už ale i to, pokud citově máme blíže k člověku, který není našim partnerem. A city k partnerovi, se kterým jsme, nejsou tak silné, jako k tomu, se kterým se sbližujeme, nebo jsme se již sblížili. Každý považuje za nevěru něco jiného. Někdo bere za nevěru líbání, někdo až samotný pohlavní styk. Je pravda, že náhledy na nevěru se mohou různit. Většinou ten, který nevěru páchá, nevidí až takové chyby v tom co dělá, jako ten, který je podváděn. Tomu naopak přijde nevěra i to, co se za nevěru téměř ještě považovat nedá.

Virtuální sex je takové povyražení si, kterým byste neměli nikomu ublížit. Je to takové zpestření si vztahu, který uvadá. Je však důležité nepřejít s nevěrou dál, než za tento virtuální svět a nezačít se s druhým partnerem i v reálném světě. Hranice je zde velmi tenká a tak je opravdu důležité si tento odstup udržet.

Virtuální sex můžete také podnikat ve třech, kdy na jednom konci jsou dva partneři a na druhém jeden, který si přeje dívat se na to, jak se spolu milují. I to může být pro někoho zajímavá a lákavá sexuální zkušenost, kterou by si přál uskutečnit a je jedno na jaké straně by ten dotyčný měl zrovna být.