Domů Sex a vztahy Chcete být dobrou tchýní? Jak na to?

Chcete být dobrou tchýní? Jak na to?
Nechcete se zaškalutkovat do pozice neoblíbené tchýně, kterou nemá nikdo rád? Ráda byste byla milou příjemnou tchýní a rozuměla si s partnery svých dětí? Jak to tedy udělat a čemu se vyvarovat.

Určitě i vy si myslíte, že jste za svůj život posbírala řadu zkušeností a víte nejlépe, jak se v jakých situacích zachovat. Jenže tohle mladí lidé nechtějí poslouchat. Vaše pro ně již zastaralé názory je nezajímají a netouží potom, aby se jim do něčeho někdo pletl. Proto je nechte, ať si to udělají po svém. Oni vás stejně nejspíše neposlechnou a vy budete akorát špatná z toho, že vaše rady nebrali vážně a že se nesnažili je poslechnout.

Vyhněte se zklamání

Zklamání se vyhnete hlavně tehdy, kdy si necháte své rady pro sebe. Rozepře mezi mladší a starší generací vznikají také kvůli výchově dětí. Mladší generace má zcela jistě jinou představu o tom, jak své děti správně vychovat a nechtějí vůbec poslouchat to, jak byste to udělala vy.

Mladí lidé se řídí vlastními názory a nechtějí poslouchat ty, které se jim zdají již staromódní. O věcech mají naprosto jinou představu a tak se jim nesnažte radit. To platí samozřejmě do té doby, dokud si k vám pro radu nepřijdou sami. To je potom naprosto něco jiného a věci to okamžitě mění.

Nepleťte se do věcí, do kterých vám nic není

Pokud vás vaše dcera, či syn požádají o to, abyste jim doma pohlídala vaše vnouče, tak dělejte jen to, oč vás žádají. Ne aby vás napadlo, jim při tom třeba vysmejčit dům v domnění, že jim tím uděláte radost. Pokud vás o to nikdo nežádá, tak to nedělejte, radost jim tím nejspíše neuděláte, i když si možná myslíte, že ano a vše co děláte, děláte jen proto, že to vidíte jako správnou věc.

Buďte neutrální a nepomlouvejte partnera, kterého si vaše dítě vybralo a to ani tehdy, pokud se vám nelíbí a nechcete jej vidět po jeho boku jen proto, že si představujete někoho mnohem lepšího. Pokud to není ideální partner, tak na to vaše dítě musí přijít samo.
Musíte si přečíst