Mluvit minimálně jedním cizím jazykem je dnes běžným požadavkem zaměstnavatelů na žadatele o práci. Důvod číslo jedna, proč začít s výukou angličtiny u dětí takřka od narození, je tedy zřejmý. Ale rozhodně není jediným, znalost cizího jazyka totiž umožňuje se zapojit do světa zcela bezprostředně a bez jakýchkoli zábran, nehledě, zda se jedná o práci, vzdělávání nebo cestování v blízkém okolí nebo na druhém konci světa. Jaké další důvody by měly vést rodiče k přihlášení dětí do kurzů angličtiny?

1.    Cizí jazyk jako konkurenční výhoda

Uspět na pracovním trhu znamená porazit konkurenci, a právě jazykové znalosti patří mezi významnou konkurenční výhodu zvýhodňující daného uchazeče vůči jednojazyčným zájemcům o zaměstnání. Požadavky na znalost cizích jazyků platí pro nadnárodní i menší zaměstnavatele a podle posledních trendů poptávka po bilingvních profesionálech roste dokonce exponenciálně. K získání takové úrovně je však nutná dlouhodobá příprava, už nejmenší děti by proto měly začít s angličtinou pro nejmenší

2.    Schopnost komunikace i zvýšení empatie

Schopnost mluvit je jedinečná, možnost komunikovat s cizincem v jeho vlastním jazyce neuvěřitelná příležitost k osobnímu i profesnímu rozvoji. Znalostí angličtiny se doslova otevírá svět při cestování i v rámci online světa z poklidu domova, kdy je možné studovat nejnovější výsledky vědeckých výzkumů nebo trávit volný čas při sledování nejnovějších filmů či seriálů. Podle vědců nadto znalost cizího jazyka zvyšuje toleranci vůči jiným kulturám i rasám a podporuje empatii vůči cizincům, vede k vyššímu uznávání tradic i k pochopení náboženství a kultury jiných etnik.

3.    Pro posílení sebevědomí a mozku

Učení cizího jazyka je proces, což dobře vědí studenti Jazykové školy JS FAN, která nabízí jazykové kurzy pro děti i dospělé na svých webových stránkách www.jsfan.cz. Během seznamování s cizojazyčným prostředím a během výuky musí studenti vystoupit ze své komfortní zóny a mluvit nahlas před ostatními, což zvyšuje jejich sebevědomí. Učení cizího jazyka je prospěšné nejen pro osobnostní rozvoj, ale podporuje také mozkové kognitivní funkce a prokazatelně zpomaluje stárnutí mozku a předchází rozvoji vzniku degenerativních neurologických onemocnění.