Domů Zdraví Znáte nebezpečí liposukce?

Znáte nebezpečí liposukce?

Zbavit se přebytečného tuku bez úsilí? To zní jako pohádka. Ne vždy je ale liposukce bezproblémová, zvlášť starší mechanická metoda s sebou přináší riziko komplikací. Jakých a jak se jim vyhnout?

Tromboembolická nemoc

Tato komplikace patří k nejzávažnějším. Spočívá v ucpání plicní tepny krevní sraženinou tak, že jí nemůže proudit krev. Sraženina je do plic zanesena krví z jiné oblasti, může se vyskytnout i v nohách, kde se projevuje tupou bolestí a otokem. Při těchto příznacích je nutné problém ihned řešit, aby embolus (sraženina) neputoval dál. V opačném případě může způsobit i úmrtí.

Podobným problémem je tuková embolie, ke které dochází ve chvíli, kdy se uvolněná tuková tkáň dostane do porušené cévy. Tuková embolie je méně častá, ale podobně závažná komplikace. Může způsobit poškození mozku i smrt.

Výrazná ztráta krve

Při liposukci dochází k narušení cév v ošetřované oblasti a tedy i ke krvácení. Jde, tak jako u předchozího bodu, především o problém starší metody, tak zvané suché, která spočívá v mechanickém narušování tukové tkáně.

U moderních metod bývá problémem provádění liposukce na více místech, proto se nedoporučuje.

Alergické reakce

Alergické reakce mohou při liposukci nastat podobně jako při jiných operacích. Pacient může špatně reagovat na podané léky i na použitou tekutinu. Této komplikaci by ale mělo předejít předoperační vyšetření a sdělení všech důležitých informací o zdraví pacienta chirurgovi, který bude liposukci provádět.

Vytahaná a převislá kůže

U vytahané kůže se nejedná o problém zdravotní, ale spíš estetický, tak jako tak je při zákroku typu liposukce nežádoucí. Vytahaná kůže vzniká odstraněním tukové tkáně z míst, kde se kůže musela napnout kvůli nadměrnému tuku. Řešením je abdominoplastika, operace, při které je převislá kůže odříznuta a vzniklý řez zašit. To ale znamená další zásah a nevzhlednou jizvu.

Nerovnosti kůže

Mechanická metoda liposukce přinášela i problémy s nerovností kůže po zásahu. Tuk mohl být při liposukci odsát nerovnoměrně, popřípadě nedostatečně nebo nadměrně. I tento problém je především estetický a dá se dodatečně řešit.

Jak předejít problémům?

Zmíněným komplikacím se dá alespoň částečně předejít. Jak? Základem je objednat se na kvalitní kliniku, o které si můžete zjistit, jestli jsou s ní pacienti spokojení. Nevybírejte zákrok jen podle ceny, nekvalitně provedená liposukce se vám může nejen prodražit, ale i zdravotně vymstít.

Váš estetický chirurg by rozhodně neměl podcenit vstupní vyšetření. Také by měl vědět o všech vašich zdravotních problémech i lécích, které užíváte, i ty totiž mohou ovlivnit průběh a výsledek liposukce.

Vyplatí se i vsadit na moderní metody. Zatímco starší metoda, která spočívá v mechanickém rozrušování tukové tkáně, znamená velký zásah do těla a přináší mnohé komplikace, v současné době nejmodernější metoda, ultrazvuková liposukce, tato rizika minimalizuje.

Ultrazvuková liposukce je na rozdíl od starší metody bezbolestná, nezpůsobuje krevní ztrátu, nevyžaduje dlouhou rekonvalescenci a kůže je po ní vyhlazená a bez převisů. Při této metodě se totiž z těla odsává tuk v tekuté podobě, na které není nutné mechanicky působit. Díky ultrazvuku se navíc kůže vypne a stáhne, a to poměrně rychle.

Musíte si přečíst