Domů Strategy Business Správně zvolené pojištění uhradí škody při výkonu povolání

Správně zvolené pojištění uhradí škody při výkonu povolání

Jak se říká, neštěstí nechodí po horách, ale po lidech, proto je namístě ostražitost nejen v osobním životě, ale také během pracovní doby, kdy může dojít k nechtěné nehodě a škodě na majetku nebo zdraví. V tu chvíli se nedá dělat nic než přiznat chybu a uhradit škody do výše 4,5násobku hrubého měsíčního výdělku. Tomu se dá ale snadno předejít, postačí mít sjednané kvalitní pojištění odpovědnosti zaměstnance.

Kvalitní pojistka řeší nesnáze

Rozbitý firemní notebook, politý tablet kávou nebo nehoda vysokozdvižným vozíkem ve skladu? To jsou běžné nehody, ke kterým dochází každý den a vlivem nešikovnosti jde škoda na vrub zaměstnance. Zaměstnavatel může danou částku srážet postupně ze mzdy. Pojištění odpovědnosti z výkonu povolání těmto nesnázím zamezí, protože kryje právě tento druh škod až do výše pojistné částky, která je nastavená s ohledem na průměrnou mzdu. Maximální částka pro toto pojištění je 500 000 Kč se spoluúčastí do výše 5 000 Kč.

S celosvětovou platností

Pojistku lze u pojišťovny ERGO sjednat ve třech variantách, které zohledňují pracovní náplň daného zaměstnance. U verze STANDARD není potřeba dokládat druh pracovní činnosti, varianty ŘIDIČ a ŘIDIČ PLUS jsou určené pro zaměstnance s přiděleným firemním vozem, případně pro ty, kteří využívají auto se souhlasem zaměstnavatele také k soukromým jízdám. Obě se hodí pro zaměstnance vyjíždějící na služební cesty včetně zahraničních, protože pojistka má celosvětovou platnost.

Pozor na alkohol nebo úmysl

I pro toto pojištění platí několik výjimek, především ke škodě nesmí dojít pod vlivem alkoholu, omamných a psychotropních látek. Nesmí se jednat také o škodu, která vznikla úmyslně nebo v souvislosti s činností, kterou by pojištěný vykonával neoprávněně. To je případ, kdy referent z kanceláře vypomáhá ve skladu svému kamarádovi a způsobí při tomto jednání škodu.

Musíte si přečíst