Investice do dluhopisů zažívá v posledních letech doslova boom. Je to totiž skvělý způsob, jak s minimem úsilí nechat zhodnotit své úspory, a to s poměrně velkým ziskem a mnohdy i za velmi krátkou dobu. Mnoho lidí opouští od státních dluhopisů, které sice nepředstavují téměř žádné riziko, ale také slibují jen poměrně malý zisk, a to kolem tří procent. Namísto státních dluhopisů upřednostňují investoři dluhopisy korporátní, a to především kvůli jejich výnosovosti. I když je mnoho nabídek opravdu lákavých a slibuje velký zisk během krátké chvíle, je třeba nenechat se jimi ihned zlákat – vždy je třeba určitá obezřetnost. Pojďme se podívat na určitá pravidla, která byste měli dodržovat, pokud chcete investovat do korporátních dluhopisů.

Špatné rozhodnutí uděláte jen jednou

Aby se pro vás investice do dluhopisů nestala pouze hořkou vzpomínkou, která vás připraví o vaše úspory, mějte vždy na paměti, že než si vyberete vhodného emitenta, od kterého dluhopisy zakoupíte, musíte si ho důkladně prověřit. Podívejte se na jeho web, prověřte si majitele, projděte si veřejně dostupné dokumenty a výkazy ve sbírce listin, překontrolujte účetní závěrky a zaměřte se i na to, jaký je potenciál dané společnosti do budoucna. Nikdy nevybírejte společnost, která není transparentní, dohledatelná a nemá nastavená jasná pravidla. Mezi ty, které disponují nejen dobrým jménem, ale i oborem s velkým uplatněním do budoucna, patří například firma Uniprospe, která se zabývá likvidací odpadního polymeru ze starých pneumatik. Odkup jejích dluhopisů je navíc velmi zajímavý, jelikož garantuje pevné úročení 9,5 % a navíc se jedná o krátkodobou investici se splatností v prosinci roku 2022.

Ne vše je takové, jak vypadá

Uniprospe.eu navíc splňuje i další důležitý fakt, který je před výběrem emitenta nesmírně důležitý, a to věrohodnost dané společnosti. Bohužel dnešní trh je plný nepoctivců, a proto, pokud si nedáte pozor a neprověříte si důkladně původ společnosti, můžete se stát obětí nekalého jednání. Vždy si ověřte, zda není daná společnost založena účelově, a pokud ano, tak zda její mateřská společnost ručí za její závazky. Důležité je také ověřit, zda má vydavatel dluhopisu stanoven rating.

I když vám prvotní prověřování zabere nějaký čas, rozhodně se vám tato investice vyplatí. Vždy je lepší raději dvakrát prověřit, než se jednou špatně rozhodnout. Buďte proto obezřetní a investujte jen tam, kde to má smysl.