Domů Volný čas Dům kultury Ostrava

Dům kultury Ostrava
Ostrava patří mezi významné města České republiky. Počtem obyvatel se řadí na třetí místo, rozlohou je druhým největším městem České republiky. Je významná především díky těžkému průmyslu. Pro nic za nic se jí neříkalo „železné srdce“ republiky. Těžký průmysl, těžba uhlí, to je první věc, která se lidem vybaví v souvislosti s vyslovením názvu města.

Kromě již charakteristických znaků Ostravy v podobě hutních pecí, nespočtu dolů pro těžbu černého uhlí a Vítkovických železáren, má i své architektonické kouzlo. Nalezneme zde spoustu významných budov, které vznikaly v různých úsecích dějin českého národa. Již od doby Rakouska – Uherska se zde nachází tři významné domy spojené s kulturou. Jedná se o Český dům, Německý dům a Polský dům. Architektonicky lze budovy zařadit do stylu novorenesance.

V těchto třech domech se odvíjel kulturní život všech Ostravanů. Ovšem především v důsledku industrializace a přeměny na průmyslové město, vzniká myšlenka na vytvoření kulturního centra pro dělníky z oblasti Vítkovic. V roce 1956 začíná výstavba pod názvem Dům kultury Ostrava. V Domě kultury Ostrava se mělo odehrávat veškeré kulturní i společenské dění.

Dům kultury Ostrava byl otevřen 16. dubna 1961. Dům byl Národním památkovým ústavem prohlášen za nemovitou kulturní památku.

Samotná budova vznikla na základě architektonického návrhu architekta Jaroslava Fragnera. Celá stavba vznikala v letech 1951 – 1961. Od samého počátku bylo jasné, že Dům kultury Ostrava bude určen k polyfunkčnímu kulturnímu vyžití. Velice záhy po otevření se mu začalo říkat Bíla loď uprostřed Ostravy. Byl budován v duchu komunistického režimu.

Průčelí zdobí šest soch. Jedná se o sochy Hudba, Sport, Sochařství, Práce s dětmi, Zlepšovatelství a Chemie. Sochy zhotovili dva sochaři Vlastimil Večeřa a Jiří Myszak. Dům kultury Ostrava byl vybudován v éře socialistického realismu.

V okolí měly být vystaveny díla znázorňující současnost. Došlo však pouze k realizaci dvou kašen a dvou sousoší. Bronzová sousoší, která jsou umístěná v každé kašně vytvořil sochař Stanislav Hanzlík. Obě kašny, které jsou obloženy deskami z šedé žuly, svou symetrickou strukturou navazují na architekturu Domu kultury Ostrava. Vous devez donner le comprimé à dissoudre dans la bouche avant de l’avaler. acheter Kamagra Oral Jelly est adapté aux personnes âgées et à ceux qui ont du mal à avaler des comprimés.

V minulosti sídlilo v Domě kultury Ostrava Divadlo Petra Bezruče a Kino náročného diváka. V současné době je Dům kultury Ostrava sídlem Janáčkovy filharmonie. V Domě kultury Ostrava se uskutečňuje mnoho hudebních festivalů. Jedná se o významné festivaly – Janáčkův Máj, Ostravské dny nové hudby či Mezinárodní soutěže velkých dechových orchestrů. Rovněž se zde pořádají plesy.
Musíte si přečíst