Další vzdělávání dospělých je zejména v dnešních dnech stále aktuálnější téma. Přibývá nezaměstnaných a ten, kdo si chce svou práci udržet, musí velmi často absolvovat další vzdělávání, aby získal konkurenční výhodu nad ostatními pracovníky. Převezměte aktivitu do svých rukou a sami si najděte vzdělávací kurz nebo seminář. Velmi užitečný je například kurz první pomoci, který vás skvěle připraví na veškeré krizové situace, jako jsou třeba dopravní nehody. Budete vědět jak v krizové situaci reagovat a dokonce někomu můžete pár jednoduchými kroky zachránit život. Navíc získáte skvělý pocit, že jste byli schopni někomu efektivně pomoci. A tento pocit je k nezaplacení.

Zejména pokud se specializujete na oblast sociálních služeb, jistě vás zaujme možnost dalšího vzdělávání v sociálních službách. Kromě kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách můžete absolvovat mnoho seminářů. Pro představu v nabídce najdete semináře zaměřené na pečovatelství a ošetřovatelství (př. Péče o klienty s demencí, Ošetřovatelský proces, Biopsychosociální přístup ke klientovi s bolestí), dále semináře se zaměřením na právo a etiku (př. Úvod do pracovního práva, Motivace pracovníků nebo Normy chování na pracovišti) a semináře se zaměřením na psychologii a psychiatrii (př. Základy obecné psychologie, Základy gerontopsychiatrické péče nebo Specifikace komunikace se seniory).

Všechny výše zmíněné kurzy a semináře pro vás pořádá vzdělávací centrum Seduca. Podrobné informace o všech kurzech najdete na http://www.seduca.cz/. Všechny kurzy a semináře vedou zkušení a akreditovaní lektoři. Vzdělávací centrum Seduca nabízí také kurzy pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a jazykové kurzy. Pedagogičtí pracovníci tak mohou absolvovat například kurz Komunikační bariéry, Řeč těla v komunikaci se žákem nebo Techniky asertivní komunikace. Většina nabízených kurzů je akreditována u MŠMT, MPSV a POUZP.