Nic netrvá věčně, a to ani manželství, u kterého jsme si na začátku slibovali, že bude navždy. Rozvod je nepříjemná událost, kterou chce mít každý co nejdříve za sebou. Aby však rozvodové řízení proběhlo bez větších komplikací, je vhodné, aby se manželé dohodli na rozdělení majetku, a pokud jsou v manželství nezletilé děti, tak na úpravě jejich poměrů. Pokud se dohoda mezi manželi podaří a budou tím pádem moc volit cestu tzv. nesporného rozvodu, je to pro všechny zúčastněné (včetně dětí) ideální řešení.

Pokud se však manželé nejsou schopni dohodnout ani na úpravě poměrů dětí ani na rozdělení majetku neboli vypořádání společného jmění manželů (SJM), rozvod se jim může poměrně zkomplikovat. V takovém případě totiž dochází k takzvaně spornému rozvodu, který je delší, složitější a bohužel i nepoměrně dražší.

Jako první řízení vždy bez ohledu na to, zda se jedná o sporný či nesporný rozvod, proběhne řízení o úpravě poměrů dětí. Soud v něm rozhoduje o tom, komu z manželů budou děti svěřeny do péče, případně zda budou děti svěřeny do střídavé či společné péče obou manželů. Dále soud rozhoduje o tom, jak se budou manželé podílet na výživě dětí, to znamená soud stanoví jednomu či oběma manželům povinnost platit na děti výživné neboli alimenty. Výše výživného závisí na řadě okolnostech, zejména na možnostech a schopnostech manželů a rovněž také na skutečné spotřebě dětí. Soud v tomto řízení rozhoduje rozsudkem, kterým jsou rodiče povinni se řídit. Není to však navždy. Časem se v životě dětí či rodičů může odehrát řada změn, které můžou založit nutnost daný rozsudek změnit. Dítě může například začít studovat na soukromé škole, začít provozovat nákladný sport a mít tak zvýšené finanční nároky. Změna může nastat i v životě rodičů, kdy jeden z nich může získat lepší práci a začít více vydělávat, nebo naopak o dobré zaměstnání přijít. Pokud se dítěti zvýšila jeho spotřeba či víte, že se druhému rodiči zvýšil jeho příjem, neváhejte využít své zákonné možnosti zažádat o zvýšení výživného, které bude druhý rodič povinen hradit.

Požádat o zvýšení výživného není nijak složité. Stačí jen sepsat návrh na zvýšení výživného a podat ho k místně příslušnému soudu. Návrh není složité podání, přesto je však lepší nechat si pomoci od odborníka, abyste dodrželi veškeré povinné náležitosti tohoto podání. Pokud dítě již dovršilo věk 18 let, podává si návrh na zvýšení výživného samo.

V návrhu na zvýšení výživného byste neměli opomenout uvést všechny rozhodující skutečnosti, zejména podrobné informace o obou rodičích a jejich majetkové situaci a důvody, proč o zvýšení výživného žádáte.