Domů Ostatní Vyberte dítěti střední školu, která ho připraví na život

Vyberte dítěti střední školu, která ho připraví na život

V ideálním případě si samozřejmě dítě vybere samo, ale co si budeme nalhávat, takových případů moc není. Většinou o střední škole stejně rozhodnou rodiče, proto byste se na tento úděl měla patřičně připravit. Věřte, že čas podávání přihlášek se kvapem blíží.

Střední škola, na kterou vaše dítě nastoupí, by měla splňovat hlavně dvě podmínky. Měla by dítě připravit na další život (ať už v práci nebo na vysoké škole) a zároveň ho bavit. Rozhodně se dají objevit instituce, které tohle kombinují. Příkladem je Střední škola cestovního ruchu ARCUS Praha.

Obor, který absolventi využijí

Na střední škole ARCUS nabízí studijní obor Cestovní ruch. Jeho absolventi se hodí nejen pro navazující studium na vysoké škole, ale také na pozice v oboru ekonomiky, marketingu, managementu a samozřejmě cestovního ruchu. S dobrou znalostí jazyků a technologií, které ve škole dostanou, se však uplatní i v mnohých jiných odvětvích.

Právě na jazyky a technologie klade střední škola ARCUS Praha velký důraz. Studenti se povinně učí tři cizí jazyky, kdo má zájem, může si přibrat další. Co se týče technologií, několik hodin samozřejmě probíhá v moderních počítačových učebnách. Škola je však netypická rovněž velkým integrováním technologií do výuky. Žáci využívají v hodinách tablety iPad, které dostanou zapůjčené na celou dobu studia, informace pro žáky jsou zobrazené v 1. patře budovy na velké televizní obrazovce, klasifikace se řeší přes internet.

Spousta legrace a projekty využitelné v životě

Jak jistě víte z vlastních zkušeností, střední není jen o sezení v lavici. Na SŠ ARCUS si děti rozhodně užijí mnohem více zábavy. Do výuky jsou zařazeny různé zábavné projekty – vaření, chystání výletu pro spolužáky, vedení skutečné cestovní kanceláře. Studenti se účastní soutěží, besed a také exkurzí do zahraničí, na kterých procvičují své nabyté jazykové dovednosti.

Střední škola cestovního ruchu ARCUS se nachází v Praze na Lehovci. Do dalšího ročníku studia bude přijímat opět jednu třídu o celkové kapacitě 25 žáků. Přijímací zkoušky se nekonají formou testu, bere se ohled pouze na známky ze základní školy.

Musíte si přečíst