Domů Volný čas Tajemství keltského horoskopu – 1. část

Tajemství keltského horoskopu – 1. část
Keltové měli silnou vazbu k přírodě a velkou úctu ke stromům. Ty považovali za součást svého kmene, a tak vznikl keltský horoskop zvaný stromoskop. Základ horoskopu vytvořili druidové (keltští kněží, mágové a učenci). Stromoskop začíná listopadem, protože právě v tomto měsíci začínal i keltský rok – konkrétně svátkem Samhaim.

Jaké jste znamení stromoskopu?

Topol

(1.11. – 10.11., 1.2. – 10.2., 1.5. – 10.5., 5.8. – 14.8.)

Lidé, kteří se narodí v tomto znamení, jsou hrdí, přímočaří, učenliví, ušlechtilí, navíc se silnou vazbou k přírodě. Tu vyhledávají i v případě zdravotních obtíží, které u nich však nejsou moc časté. Návštěvy lékaře ponechávají až na případ nouze. Ve svém okolí vzbuzují pocit důvěry, bezpečí a respektu, a jsou velmi vyhledávanými společníky. Jsou nezávislí a svobodní a nehrnou se ani do vážných vztahů, natož manželství.

Neradi se totiž cítí jakkoliv omezováni, navíc jsou docela náročnými partnery. Když se však zamilují, pak opravdově, a každá zrada či zklamání je velmi zasáhne. Jejich citlivost a empatie jim za ideální povolání předurčuje takové, kdy budou pracovat s lidmi nebo v přírodě. Nejvíc se osvědčí na poli lékařství, zejména psychologie, nebo pedagogiky.

Kaštan

(11.11. – 20.11., 11.5. – 20.5)

Lidé narození ve znamení Kaštanu jsou spravedliví, čestní a bojují za práva slabších. Svá jednání si rozmýšlejí s dostatečnou rozvahou, ukvapenost jim není vlastní. Někdy bývají tito lidé považováni za nekompromisní a tvrdé osoby, ale to je dáno tím, že se pouze drží svých zásad a neradi mění své názory. Kaštan rád navazuje kontakty, pro druhé je často vrbou a své funkce využívá k obohacení vlastního života zkušenostmi ostatních.

Dokáží naslouchat a jsou empatičtí, ale zároveň jsou velmi komunikativní až extrovertní, což jim vyhovuje na poli zaměstnání. Uplatnění naleznou zejména jako obchodníci, průvodci, ale třeba také barmani. Jakožto důvěrník mnoha lidí čerpá i z jejich poznatků, které ho obohacují a posunují dál. Vážné vztahy vyhledávají až v pozdějším věku, do té doby si rádi užívají svobody, na druhou stranu neodpustí nevěru a dokáží se krutě pomstít.

U těchto osob ovlivňuje psychické rozpoložení celý jejich život. Pokud je trápí nějaký problém, upadnou do deprese, což se projeví na celkové kvalitě jejich života.

Jasan

(21.11. – 30.11., 21.5. – 30.5.)

Lidé, kteří se narodili ve znamení Jasanu, jsou díky neuvěřitelné předvídatelnosti skvělými stratégy. Jsou akční, ambiciózní, flexibilní, rádi se učí novým věcem a vedení týmu či plnění náročných úkolů na poslední chvíli je pro ně výzvou. Potřebují však kolem sebe i pár lidí, kteří jim k dokončení rozdělané práce dopomohou. Nesnáší stereotyp a vyhledávají zaměstnání s možnostmi osobního rozvoje a využití svého potenciálu.

Jsou velmi komunikační a pyšní se přirozenou autoritou, proto se hodí na pozice politiků, jednatelů, právníků nebo obchodníků. V partnerském životě jsou poněkud nároční a od svého protějšku vyžadují pozornost a rovnocennost. Na druhou stranu se považují za hlavu rodiny a nemají rádi konkurenci. Často jsou sobečtí a také vypočítaví. Svého partnera vyslechnou, vyhoví jeho přáním, ale očekávají mnohonásobek na oplátku. Síla, kterou vyzařují na pracovišti, je provází celým životem. Vypadají mladistvě a plní energie, udržují se totiž v dobré tělesné kondici.

Habr

(1.12. – 10.12., 31.5. – 10.6.)

Osoby narozené ve znamení Habru jsou silně orientovaní na dodržování zásad, disciplíny, pořádku a totéž vyžadují i od svého okolí. Jsou velmi nedůvěřiví, drží se stranou, neradi zkoušejí nové věci, mají raději jistotu. Jsou čestní a nevyužívají lež nebo hry k tomu, aby něco získali. Na druhou stranu jsou docela závistiví, co se úspěchu druhých týče, ale i přesto jsou ve svém okolí oblíbenými a vyhledávanými společníky.

Dodržování nastavených pravidel je pro ně sice samozřejmostí, ale bývají často nerozhodní a neplánované akce, které vyžadují rychlý úsudek, jim dělají problémy. Jsou věrnými partnery i zaměstnanci, a to i přesto, že si nejsou na své pozici zcela jistí. Jejich zdravotní stav je po většinu života bez větších potíží, ovlivnit je však může psychika. Pokud je zasáhne zásadnější problém, nejsou výjimkou ani dlouhodobější deprese.

Lidé narození ve znamení Habru jsou umělecky talentovaní a rádi se nechají unášet na vlnách fantazie.

Fíkovník

(11.12. – 20.12., 11.6. – 20.6.)

Lidé ve znamení Fíkovníku jsou všestranní, což jim zajišťuje poměrně pestrý život. Tyto schopnosti však jen málokdy využívají. Nejsou totiž vůbec ambiciózní, navíc jsou nesoustředění, roztěkaní a myšlenkami neustále v honbě za nějakým dobrodružstvím či vzrušením. Ve svém okolí jsou oblíbenými a vyhledávanými společníky zejména pro svůj smysl pro humor, sami však přátelství příliš nenavazují.

Jejich významnou náplní volného času je sport, díky kterému mají vcelku kvalitní zdraví až do pozdějšího věku. Na druhou stranu si vybírají akčnější a dobrodružnější druhy sportu, které jim spolu s jejich roztěkanou a nesoustředěnou povahou mohou přivodit časté úrazy. Ke svému zdraví proto přistupují, stejně jako ke všemu, trochu lehkomyslně.

Jsou flexibilní a šikovní téměř na každý druh práce, ale nepředřou se. Své nadání často promarní, protože jim chybí motor, který by je hnal dál k dosažení dalších a lepších výsledků nebo prohlubování a zlepšování svých znalostí, schopností a možností.
Musíte si přečíst