Domů Volný čas Obchodní dům, proč jej máme tak rádi a čím nás láká?

Obchodní dům, proč jej máme tak rádi a čím nás láká?
Kdo z nás by dneska neznal velké obchodní domy. Vždyť je vídáme na každém rohu. Většina velkých měst má aspoň jeden obchodní dům. V podstatě představuje i jednu z možností využití volného času – nabízejí různé možnosti co si koupit, i jak se zabavit.

Obchodní dům je budova, ve které subjekt uskutečňuje maloobchodní prodej. Jiný pohled na obchodní dům poskytuje architektura. Z architektonického pohledu je to samostatný typologický druh.

S obchodními domy se setkáváme již od historie. Vznik je spojen s rozvojem průmyslové výroby zboží. Vzniká na počátku 19. století a souvisí s modernizací a přeměnou měst. Za první obchodní dům je považován Au Bon Marché v Paříži. Zavedl v roce 1852 moderní principy obchodního domu, které se praktikují dodnes.

Obchodní dům je rozdělen do několika různých prodejních oddělení. Prodejní oddělení jsou rozdělena podle typu zboží. Zboží v prodejních odděleních je vystaveno, opatřeno cenovkami s pevnými cenami a má nízkou marži. Obchodní dům poskytuje na své zboží záruku, připravilo poutavou reklamu i možnost vrácení peněz. Ve své podstatě se jedná o atraktivní prezentaci.

V České republice patří mezi nejstarší Hassův obchodní dům v Praze. Stojí od roku 1871 a vyznačuje se kamennou fasádou ve stylu pozdní italské renesance. Později dochází k výstavě i nových obchodních domů pod názvem Prior. V 21. století můžeme hovořit o vzniku nákupních center s více obchodními domy.

Obchodní dům se dělí na dva typy. Prvním typem je obchodní dům plnosortimentní. V tomto typu nalezneme veškeré spotřební zboží. Jedná se většinou o patrové budovy. Tak můžeme nakoupit vše, co potřebujeme.

Druhým typem je specializovaný obchodní dům. Ten se zaměřuje na prodej pouze určitého typu zboží. Sortiment už není tak bohatý jako u plnosortimentních obchodních domů. Přesto si vybudovaly velkou oblíbenost.

 

V současné době jsou obchodní domy na ústupu. Z místa výsluní je začínají vytlačovat hypermarkety, supermarkety a nákupní centra. Na ústupu se podílí i preferování nákupu přes internet. Přesto však zůstane obchodní dům velmi významným architektonickým prvkem měst v České republice.
Musíte si přečíst